Privacy

Privacy verklaring van Jane Goodall Institute België (JGIB)

Hoe verzamelt JGIB persoonlijke gegevens?

JGIB verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door ons aangevraagde dienst.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt JGIB?
 • JGIB verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u aangevraagde dienst.
 • Volgens de dienst die u verlangt van JGIB verzamelen we verschillende soorten data, die we beperken tot wat strikt nodig is. Voor de hieronder opgelijste diensten van JGIB hebben we de volgende data nodig om u geschikt van dienst te kunnen zijn:
  • om chimpvoogd te worden/om een chimp adoptie te doen:
   voornaam, naam, e-mail adres.
   Via onze betaalpartner Mollie: bedrag, betalingsfrequentie, bankkaart- of kredietkaartnummer, vervaldatum, titularis van de bankkaart
  • om online een gift te doen:
   voornaam, naam, e-mail adres.
   Via onze betaalpartner Mollie: bedrag, betalingsfrequentie, bankkaart- of kredietkaartnummer, vervaldatum, titularis van de bankkaart.
  • om lid te worden:
   voornaam, naam, straat, nummer, postcode, gemeente, e-mail adres.
   Via onze betaalpartner Mollie: bedrag, bankkaart- of kredietkaartnummer, vervaldatum, titularis van de bankkaart
  • om bomen te sponsoren:
   voornaam, naam, e-mail adres.
   Via onze betaalpartner Mollie: bedrag, bankkaart- of kredietkaartnummer, vervaldatum, titularis van de bankkaart.
  • om een boompakket te kopen:
   voornaam, naam, straat, nummer, postcode, gemeente, e-mail adres.
   Via onze betaalpartner Mollie: bedrag, bankkaart- of kredietkaartnummer, vervaldatum, titularis van de bankkaart
  • om als vrijwilliger in te schrijven: voornaam, naam, e-mail adres, gemeente of regio, telefoonnummer, taal, motivatie of ervaring of interesses.
  • voor het abonneren op de algemene of een thematische e-nieuwsbrief:
   e-mail adres, voornaam, naam, taal
  • voor het inschrijven voor een evenement:
   voornaam, naam, e-mail adres.
   Via onze betaalpartner Mollie: bedrag, bankkaart- of kredietkaartnummer, vervaldatum, titularis van de bankkaart.
Wanneer en waarom verwerkt JGIB persoonlijke gegevens?
 • JGIB verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten.
 • JGIB verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
  • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
  • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een document op te sturen of uw bankrekeningnummer voor betalingen);
  • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken.
Hoe behandelt JGIB persoonlijke gegevens?
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de door u gevraagde dienst: schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
 • We delen jouw persoonlijke gegevens met dienstverleners van JGIB voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening:
  • voor gegevens die nodig zijn voor inschrijving als vrijwilliger en abonnement op de nieuwsbrief werken we met het dataverwerkende bedrijf Mailchimp.
  • voor alle betalingen, wanneer u een gift doet of chimpvoogd wordt, werken we met het dataverwerkende bedrijf Mollie.
 • We verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming.
Hoe lang bewaart JGIB persoonlijke gegevens?

JGIB verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld.

Bewaart JGIB mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?
 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden getest en bijgesteld indien nodig.
 • Indien er zich toch een incident voordoet waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
 • Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • Wanneer we persoonlijke gegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.
Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?
 • U kan uw contactgegevens wijzigen door te e-mailen naar info@janegoodall.be.
 • U hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met info@janegoodall.be.
 • U kan uw persoonlijke gegevens die JGIB verwerkt, steeds inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.
Indien u nog andere vragen of bedenkingen hebt:

E-mail:  privacy@janegoodall.be